Zarówno w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jak i jednoosobowej spółki z o.o. istnieją dwa sposoby ich założenia. Procedura założenia pierwszego typu działalności jest szybka, gdyż trwa ok. jednego dnia, natomiast w przypadku spółki z o.o. zajmuje miesiąc w sytuacji, gdy zdecydujemy się na złożenie wniosku w formie tradycyjnej, a kilka dni w przypadku rejestracji online, dlatego jeżeli zależy nam na czasie, to warto wtedy zdecydować się na tę właśnie opcję.

Jeżeli zdecydujemy się na złożenie naszej firmy w sposób tradycyjny, to w przypadku jednoosobowej działalności wystarczy wypełnić kilka formularzy, natomiast w celu założenia spółki z o.o. oprócz tego istnieje wymóg sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego.

Założenie jednoosobowej działalności jest nieodpłatne, podczas gdy przy założeniu spółki z o.o. konieczne jest poniesienie kosztów z tytułu opłat sądowych w wysokości 1000 zł, podatku od umowy spółki (czyli podatku od wartości kapitału zakładowego, który wynosi 0,5 %), a także kosztów notarialnych.

Spółka z o.o. jest zobligowana do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Powoduje to, że zakres sporządzanej dokumentacji jest często rozległy i wymaga zatrudnienia księgowego, a zatem poniesienia dodatkowych kosztów. Dla jednoosobowej działalności gospodarczej nie prowadzącej działalności na wysoką skalę (przychody poniżej 1,2 mln euro) nie istnieje taki obowiązek, a przepisy podatkowe zobowiązują przedsiębiorcę jedynie do prowadzenia tzw. podatkowej księgi przychodów i rozchodów, co znacznie obniża koszty księgowości a niejednokrotnie, w przypadku niewielkiej skali działania, przedsiębiorca jest w stanie sporządzać taką dokumentacje samodzielnie.

Dla jednoosobowej działalności gospodarczej przewidziano kilka możliwości opodatkowania:

  • na zasadach ogólnych (skala podatkowa 18% i 32% po przekroczeniu progu podatkowego),
  • na zasadach podatku liniowego (19%)
  • w szczególnych przypadkach na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo karty podatkowej.

 

W spółce z o.o. występuje podatek dochodowy w wysokości 19% od osiągniętego zysku brutto, a dodatkowo wspólnicy zobligowani są do opłacenia podatku od dywidendy (wypłat z zysku spółki) w wysokości 19%. Łączne opodatkowanie przedsiębiorcy w przypadku spółki z o.o. jest więc znacznie wyższe.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania składek ZUS oraz składki zdrowotnej. Wyjątkiem od tego jest sytuacja, gdy przedsiębiorca ten jest jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę, bądź posiada inny tytuł ubezpieczenia (wtedy składki te odprowadza jego pracodawca). Dodatkowo w trakcie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności przedsiębiorca może korzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne (30% składki). W spółce z o.o. jedyny wspólnik traktowany jest na równi z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, a więc zobligowany jest do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne. Co więcej, nie istnieje tu możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki składki na ubezpieczenie społeczne.

Jaką formę prowadzenia swojej działalności wybierzesz – zależy wyłącznie od Ciebie i od posiadanych zasobów finansowych. Moim zdaniem każda forma posiada swoje plusy jak i minusy i trzeba dobrze się zastanowić, jaką ostatecznie wybrać. Ważne jest przede wszystkim określenie skali firmy, którą chcesz prowadzić.